Aktualnie prowadzimy zapisy na program Work and Travel, Internship USA, Praca w Australii Zapraszamy!


 
  ISIC
 
  ITIC
 
  GO25
 
  EURO 26
 
  tanie noclegi   Karta  ISICITICGO25EURO 26

KARTA ITIC
INTERNATIONAL TEACHER IDENTITY CARD
__

MIĘDZYNARODOWA LEGITYMACJA
NAUCZYCIELSKA ITIC


POLECAMY
NAUCZYCIELOM I WYKŁADOWCOM!

Jeżeli jesteś nauczycielem z zamiłowaniem do podróżowania międzynarodowa legitymacja nauczycielska może być pomocna w uzyskaniu licznych zniżek, na środki transportu (przede wszystkim bilety lotnicze), bilety wstępu do obiektów kulturalnych aż po zniżki w sklepach. Legitymacja ITIC przysługuje nauczycielom i wykładowcom akademickim, pracującym co najmniej rok w zawodzie.

Pełną listę punktów na całym swiecie honorujących kartę - znajdziesz TUTAJ

Karta posiada ubezpieczenie ważne na całym swiecie oraz na terenie Polski (polisę ubezpieczeniową otrzymuje się przy zakupie karty) - szczegóły niżej.

Karta została wprowadzona w 1984r. aby ułatwić podróżowanie nauczycielom, wykładowcom i profesorom, zaopatrując ich w jednolity, obowiązujący na całym świecie dokument, potwierdzający status nauczyciela.

ITIC jest rozprowadzany w ponad 40 krajach, a jego wkład w ułatwianie podróżowania środowiskom akademickim został doceniony przez UNESCO.

 • Pobierz aplikację TUTAJ.
KOSZT KARTY 69 PLN
Wyrobienie karty zajmuje kilka minut - w biurze FOSTER dane posiadacza są drukowane,
a nie wypisywane ręcznie - potrzebne jest zdjęcie oraz ważny dokument potwierdzajšcy status nauczyciela, wykładowcy, itp.


Ubezpieczenie za granicą dla posiadaczy kart ITIC

Bez względu czy podróżujesz czy nie, nie zaszkodzi się ubezpieczyć. Nieszczęśliwy wypadek może przytrafić się każdemu, zarówno w czasie wyjazdów zagranicznych jak i w miejscu zamieszkania. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia za granicą gwarantuje Twoja legitymacja ISIC.

Na mocy umowy zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeń COMPENSA S.A posiadacz ważnej legitymacji - karty ISIC (z wyłączeniem legitymacji kupionych w biurach Akademickiego Związku Sportowego), ISIC-PTSM, ITIC, IYTC jest objęty ochrona ubezpieczeniową w zakresie:

1) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
2) poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (z wyłączeniem USA, Kanady, Australii i Japonii)
 • ubezpieczenie kosztów leczenia
 • ubezpieczenie kosztów transportu i repatriacji
 • ubezpieczenie kosztów pobytu oraz transportu osoby towarzyszącej
 • ubezpieczenie kosztów pobytu oraz transportu osoby wezwanej do towarzyszenia
 • ubezpieczenie kosztów ratownictwa i poszukiwania
 • ubezpieczenie assistance
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
Opcjonalnie po dokonaniu dodatkowej opłaty można się doubezpieczyć w zakresie:
 • wyczynowego uprawiania sportu oraz odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego w życiu prywatnym (+20 PLN do ceny karty)
 • ubezpieczenia na terytorium USA, Kanady, Australii oraz Japonii (+70 PLN do ceny karty)
Zakres ubezpieczenia:

Koszty leczenia w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem:
 • koszty leczenia szpitalnego - do 250 000 PLN
 • badania i zabiegi operacyjne - do 250 000 PLN
 • badania i zabiegi ambulatoryjne oraz zakup niezbędnych środków opatrunkowych oraz lekarstw przepisanych przez lekarza - do 250 000 PLN
 • dojazd lekarza - do 250 000 PLN
 • leczenie stomatologiczne - do 800 PLN
 • poród, który nastąpił przed 32 tygodniem ciąży - do 250 000 PLN
 • koszty transportu i repatriacji- do 250 000 PLN
 • koszty ratownictwa i poszukiwania - do 20 000 PLN
 • assistance - do 250 000 PLN
Następstwa nieszczęśliwych wypadków:
 • trwały uszczerbek na zdrowiu - 25 000 PLN
 • śmierć będąca następstwem nieszczęśliwego wypadku - 15 000 PLN
 • zwrot kosztów naprawy lub zakupu okularów optycznych oraz kosztów naprawy lub nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych - 1 500 PLN
 • dzienne świadczenie szpitalne - 40 PLN, od 10 do 60 dnia pobytu w szpitalu
Wyłączenia:

Odpowiedzialność COMPENSA S.A. nie obejmuje następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia, transportu i innych usług określonych w umowie ubezpieczenia, które powstały z tytułu lub w następstwie m.in.:
 • leczenia nie wynikającego z nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku,
 • leczenia chorób przewlekłych oraz ich powikłań,
 • kierowania przez ubezpieczonego pojazdem mechanicznym lub innym pojazdem w stanie nietrzeźwości,
 • wypadków wynikających z uprawniania sportów wysokiego ryzyka oraz z wyczynowego uprawiania sportu.
Postępowanie w razie wypadku za granicą

Jeżeli w trakcie podróży zagranicznej osoba ubezpieczona ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi lub nagle zachoruje powinna niezwłocznie skontaktować się z przedstawicielem COMPENSY pod numerem:

tel. +48 22 570 47 09

fax. +48 22 874 46 12

czynne 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniuUbezpieczenie w Polsce dla posiadaczy kart ITIC

Bez względu czy podróżujesz czy nie, nie zaszkodzi się ubezpieczyć. Nieszczęśliwy wypadek może przytrafić się każdemu, zarówno w czasie wyjazdów zagranicznych jak i w miejscu zamieszkania. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w Polsce gwarantuje Twoja legitymacja ISIC.

Na mocy umowy zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeń COMPENSA S.A posiadacz ważnej legitymacji - karty ISIC (z wyłączeniem legitymacji kupionych w biurach Akademickiego Związku Sportowego), ISIC-PTSM, ITIC, IYTC jest objęty ochroną ubezpieczeniową w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków:
 • trwały uszczerbek na zdrowiu - 25 000 PLN
 • śmierć będąca następstwem nieszczęśliwego wypadku - 15 000 PLN
 • zwrot kosztów naprawy lub zakupu okularów optycznych oraz kosztów naprawy lub nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych - 1 500 PLN
 • dzienne świadczenie szpitalne - 40 PLN, od 10 do 60 dnia pobytu w szpitalu
Wyłączenia:

Odpowiedzialność COMPENSA S.A. nie obejmuje następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia, transportu i innych usług określonych w umowie ubezpieczenia, które powstały z tytułu lub w następstwie m.in.:
 • leczenia nie wynikającego z nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku,
 • leczenia chorób przewlekłych oraz ich powikłań,
 • kierowania przez ubezpieczonego pojazdem mechanicznym lub innym pojazdem w stanie nietrzeŸwości,
 • wypadków wynikających z uprawniania sportów wysokiego ryzyka oraz z wyczynowego uprawiania sportu.
Postępowanie w razie wypadku na terenie Polski

W razie nieszczęśliwego wypadku powstałego na terenie kraju (RP) należy dokonać zgłoszenia szkody w Oddziale COMPENSY lub za pośrednictwem strony internetowej COMPENSY. Szczegółowy wykaz oddziałów znajduje się na stronie internetowej: www.compensa.pl. Mozna również skorzystać z pomocy:

COMPENSA KONTAKT

Z telefonów stacjonarnych:

0 801 120 000

Z telefonów komórkowych:

(22) 501 61 00

Faks:

(22) 501 63 09ITIC Help Line

"ITIC Help Line" jest bezpłatną, wielojęzyczną alarmową linią telefoniczną przeznaczoną dla posiadaczy legitymacji do korzystania tylko w nagłych wypadkach. We wszystkich pozostałych sytuacjach, kiedy potrzebujesz po prostu skontaktować się z biurem wystawiającym ITIC w celu uzyskania informacji najlepiej skorzystaj ze strony internetowej www.isic.org.

Help Line działa na zasadzie "collect call" - koszt rozmowy opłacony jest przez żądanego abonenta.

Będąc w nagłej potrzebie w trakcie pobytu za granicą możesz przez 24 godziny na dobę, w kilku najważniejszych językach świata uzyskać pomoc w przypadku:
zagubienia dokumentów podróżnych - zostanie zorganizowana pomoc w wystawieniu dokumentów zastępczych potrzeby znalezienia odpowiedniej pomocy medycznej, bądź lekarstw niedostępnych w kraju pobytu (koszty wysyłki i lekarstw ponosi posiadacz legitymacji)
potrzeby skorzystania z pomocy prawnika porozumiewającego się w języku polskim
potrzeby kontaktu z najbliższą placówką dyplomatyczną RP
potrzeby przesłania pilnych wiadomości do rodziny
UWAGA!!!
Wszelkie w/w usługi świadczone są w wypadkach nagłych i uzasadnionych.
Wszelkie koszty wysyłki, wystawienia nowych dokumentów itp. obciążają posiadacza legitymacji.

W celu skorzystania z pomocy "ITIC Help Line" należy zadzwonić do centrali międzynarodowej kraju, w którym przebywasz, a następnie poprosić o połączenie z numerem "ITIC Help Line" - znajdziesz go na odwrocie swojej legitymacji (oraz na dole strony). Jeżeli jesteś użytkownikiem ITIConnect połączenie z Help Line możesz także uzyskać wybierając 7 w menu głównym.

Po uzyskaniu połączenia należy podać operatorowi:
 1. numer legitymacji ITIC (12-cyfrowy numer na hologramie)
 2. narodowość
 3. język, w którym chcesz rozmawiać
 4. rodzaj problemu
tel. +44 20 8762 8110
 
   
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.